IDENTYFIKACJA WIZUALNA

służy kreowaniu marki firmy na rynku poprzez spójny i czytelny system wizualny. W jej skład wchodzą między innymi:

  • logotyp
  • kolorystyka
  • rodzaj używanej czcionki
  • wizytówki
  • papier firmowy